Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi

Hoàn cảnh ra đời :
-    Xuất phát từ chính sách của Công ty LIKSIN  “ LIKSIN cùng bạn hàng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”. Nhu cầu bao bì Thùng carton của các khách hàng của công ty là yêu cầu thiết thực trong khi đó mảng bao bì này LIKSIN chưa có.
-    Năm 2002 – 2003 Là năm Thành phố giao cho LIKSIN làm các mô hình thí điểm: Công ty có Hội đồng quản trị, Công ty hoạt động mô hình mẹ con. Do đó các công ty con của LIKSIN được tách ra từ công ty LIKSIN và thành lập các công ty con mới với các hình thức quản lý khác nhau: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một; nhiều thành viên, công ty nhà nước. Đông Nam Việt là một trong những công ty con của LIKSIN được ra đời trong bối cảnh này. 

Thông tin liên hệ
  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT
  • liên hệ:Mr 
  • điện thoại:84-650-355 8067
  • Fax:84-650-355 8069
  • Email:info@dongnamvietpackaging.vn
  • trang web:www.dongnamvietpackaging.vn
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:
  • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh