Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VISION > Sản phẩm > PICmicro tiêu chuẩn
Chi tiết sản phẩm
PICmicro tiêu chuẩn
Thể loại:Giấy
Đặc điểm hàng hóa:không
Đóng gói:
Sử dụng:
Xem chi tiết
 • Thuận tiện để học tập và phát triển sản phẩm nhanh chóng
 • Có bảng gắn thiết bị kèm theo
 • Có mạch vi điều khiển PICmicro có chức năng Ghost
 • Có giáo trình điện tử miễn phí
 •  Có hộp chứa, dây nối và bộ nguồn
Cơ bản chi tiết
 • Năng lực sản xuất: per
 • Thời gian giao hàng:2015-12-30
 • Số lượng đặt hàng tối thiểu:2015-12-30  
 • Cảng:
 • Điều kiện thanh toán:
 • Thị trường chínnh:
Thông tin liên hệ
 • Công ty:CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VISION
 • liên hệ:Mr 
 • điện thoại:84-8-3755 8938
 • Fax:84-8-3755 9165
 • Email:info@vec.net.vn
 • trang web:vec.com.vn
 • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
 • địa chỉ:
 • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh