Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY CP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi

Với tâm huyết luôn đem lại cho bà con nông dân các giải pháp nông nghiệp hiệu quả và tiên tiến nhất. Cùng với kiến thức nông nghiệp đã được đào tạo trong trường lớp, kinh nghiệm làm việc thực tế, cán bộ quản lý của Công ty có kinh nghiệm từ 10 đến 40 năm trong lĩnh vực thuốc BVTV, các thành viên đã trao đổi và quyết tâm thực hiện mong muốn đó. Vì thế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN đã được hình thành. 

Thông tin liên hệ
  • Công ty: CÔNG TY CP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  • liên hệ:Mr 
  • điện thoại:84-8-39700617
  • Fax:84-8-39700619
  • Email:info@aasvn.com
  • trang web:www.aasvn.com
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:
  • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh