Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
1976  Thành lập CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG MIỀN NAM gồm những xí nghiệp nhỏ tại miền nam Việt Nam, là công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật duy nhất ở Việt Nam, thuộc thành viên của Tổng Cục Hóa chất Việt Nam .

Ngay sau khi đất nước được thống nhất Công Ty đã sắp xếp đi vào hoạt động sản xuất các loại thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm.v.v…bảo vệ mùa màng, giữ vững năng suất cây trồng. Luôn đồng hành cùng với Bộ nông nghiệp phục vụ nền nông nghiệp nước nhà.  

 

1990   Phát triển thành CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM- VIPESCO mở rộng cơ sở hoạt động sản xuất và kinh doanh trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

 

Vào khoảng thời gian này đất nước đã có nhiều chuyển biến mới, phát triển nhiều thành phần kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp. Công ty đã mạnh dạn mở rộng cơ sở, trung tâm nghiên cứu và nhà máy từ miền Bắc đến miền Nam, có khả năng đáp ứng nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật khắp nước, phục vụ kịp thời nhanh chóng cho khách hàng; kiểm tra qui trình sản xuất đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ngành. Liên doanh với nước ngoài để chủ động sản xuất các hoạt chất như Carbamate, Validamycin.v.v…  

Thông tin liên hệ
  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
  • liên hệ:Mr 
  • điện thoại:84-8-38295730
  • Fax:84-8-38230752
  • Email:manhhungvpc@yahoo.com.vn
  • trang web:www.vipesco.com.vn
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:
  • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh