Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýTỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN – TNHH MTV > Sản phẩm > Cần cẩu UNIC
Chi tiết sản phẩm
Cần cẩu UNIC
Thể loại:Linh kiện điện tử
Đặc điểm hàng hóa:không
Đóng gói:
Sử dụng:
Xem chi tiết
Cơ bản chi tiết
 • Năng lực sản xuất: per
 • Thời gian giao hàng:2016-12-30
 • Số lượng đặt hàng tối thiểu:2016-12-30  
 • Cảng:
 • Điều kiện thanh toán:
 • Thị trường chínnh:
Thông tin liên hệ
 • Công ty:TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN – TNHH MTV
 • liên hệ:Mr 
 • điện thoại:84-8-39.200.408
 • Fax:84-8-39.201.876
 • Email:samco@samco.com.vn
 • trang web:www.samco.com.vn
 • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
 • địa chỉ:
 • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh