Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýRICHCHEM INC. > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
Được thành lập vào tháng 8 năm 2003 với số vốn đăng ký là 10 triệu nhân dân tệ. Chủ yếu là tham gia vào magiê cao độ tinh khiết, ánh sáng cháy magiê bột, ánh sáng cháy magiê bóng, đốt cháy magie, tầm trung magiê, magiê hợp nhất, gạch magie và vật liệu chịu lửa khác công ty con
Thông tin liên hệ
  • Công ty: RICHCHEM INC.
  • liên hệ:Mr david
  • điện thoại:4154121509-4154121509-4154121509
  • Fax:
  • Email:xie_ruiqiang@chemrg.com
  • trang web:www.richchem-us.com
  • quốc gia/lãnh thổ:United States
  • địa chỉ:2419 35th AVE. san francisco, CA 94116
  • mã vùng:94116
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  david
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh