Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM TRƯỜNG GIANG > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
Thông tin liên hệ
  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM TRƯỜNG GIANG
  • liên hệ:Mr voip
  • điện thoại:084-24-73059898
  • Fax:
  • Email:contact@namtruonggiang.com
  • trang web:
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:355 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
  • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  voip
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh