Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýPanaximco Hưng Thịnh > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
Thông tin liên hệ
  • Công ty: Panaximco Hưng Thịnh
  • liên hệ:Mr Đình
  • điện thoại:024-666-27235
  • Fax:
  • Email:hienndit@gmail.com
  • trang web:daydai.net
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  • mã vùng:100000
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  Đình
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh