Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY TNHH ĐẤT BIỂN VIỆT NAM > Sản phẩm > Hệ thống Fm-200
Chi tiết sản phẩm
Hệ thống Fm-200
Thể loại:An toàn, phòng vệ/thiết bị phòng cháy, chữa cháy
Đặc điểm hàng hóa:Chữa cháy bằng khí Fm 200
Đóng gói:
Sử dụng:Phòng cháy chữa cháy
Xem chi tiết
Cơ bản chi tiết
 • Năng lực sản xuất:Số 4, Đườn per
 • Thời gian giao hàng:8h-17h
 • Số lượng đặt hàng tối thiểu:8h-17h  
 • Cảng:
 • Điều kiện thanh toán:
 • Thị trường chínnh:
Thông tin liên hệ
 • Công ty:CÔNG TY TNHH ĐẤT BIỂN VIỆT NAM
 • liên hệ: 
 • điện thoại:
 • Fax:
 • Email:
 • trang web:
 • quốc gia/lãnh thổ:
 • địa chỉ:
 • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
 
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh