Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẤT TÍN >Sản phẩm
View:
sản phẩm
* Cắt các lọai vật liệu xốp có độ dày đến 5 mm * Dùng đầu cắt mới Tzs-P và Tzs-P20-T ...
Precise cutting of coating blankets and plates Over thousand satisfied packaging customers ar...
Máy cắt mẫu Zünd - Cắt, Tạo nếp gấp, Vẽ với đầu Tz-T-P Trong nhiều năm qua máy Zünd đ...
Trải tất cả các loại vải từ Silk, Cotton, tráng nhựa, bảo hộ, v.v.. cho đến vải Jean. ...
total: 4   page: 1/1   1