Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýSƠN HƯƠNG GIANG > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
Thông tin liên hệ
  • Công ty: SƠN HƯƠNG GIANG
  • liên hệ:Mr 
  • điện thoại:84-08-62561128
  • Fax:84-08-38833634
  • Email:info@shgpaint.com.vn
  • trang web:www.shgpaint.com.vn
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:
  • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh