Việt Nam
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
Đăng nhập. |Đăng kýCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ BẮC VIỆT > Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO Tổng số nhân sự : 29 người Trình độ Đại học và trên Đại học : 23 người Trình độ cao đẳng và trung cấp kỹ thuật : 06 người Toàn bộ cán bộ của Công ty được đào tạo Đại học và trên Đại Học hệ chính quy, chủ yếu trong các chuyên ngành: Y học, Kinh tế, Luật, Điện - Điện tử, Cơ khí và Tự động hoá.
Thông tin liên hệ
  • Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ BẮC VIỆT
  • liên hệ:Mr 
  • điện thoại:84-4-37858603
  • Fax:84-4-62665356
  • Email:info@bacviet.net.vn
  • trang web:www.bacviet.net.vn
  • quốc gia/lãnh thổ:Vietnam
  • địa chỉ:
  • mã vùng:
gửi yêu cầu của bạn đến nhà cung cấp này
Mr  
chỉ nhập từ 20 đến 3000 chữ tiếng Anh