ID thành viên: Mật khẩu:
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
hơn
Trang web địa phương : Global Trung quốc Nhật Bản Hàn Quốc Nga Việt Nam Pháp Tây Ban Nha Ấn Độ Đức
Trang chủ > Triển lãm

Loan báo một hội chợ triển lãm, triển lãm, hoặc hiển thị Thương mại

*hội chợ triển lãm Tên:
*thể loại:
*Quốc gia:
*ngày hội chợ:
-
(Example:2013-01-01)
*địa điểm:
*thành phố:
tổ chức:
người quyết định:
Sustainer:
triển lam:
*Tóm tắt:

Hình ảnh:
trang web:

(Example:http://www.chenmet.com.cn)
liên hệ:
*điện thoại:
Fax:
E-mail:

(Example:chem@chemnet.com)