ID thành viên: Mật khẩu:
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua
hơn
Trang web địa phương : Global Trung quốc Nhật Bản Hàn Quốc Nga Việt Nam Pháp Tây Ban Nha Ấn Độ Đức
Home > Trade Shows > Trade Shows by location

All Featured Shows

The 15th Autoexpo Kenya 2012 International Trade Expo on Automotives, Spare parts, Accessories & Transportation will be held in May 2012. The event is all set to present products, equipment and machinery from over 25 countries. Kenya by itself is one of the biggest markets in Africa, major emphasis is being laid upon attracting traders and importers from neighboring countries.
Form 2012-05-10 to 2012-05-12
Address:Kenyatta International Conference Centre, Nairobi, Kenya
The 15th AUTOEXPO 2012 - International Trade Expo on Automotives, Spare parts, Accessories & Transportation is the largest trade event held annually in Tanzania, the hub of the vast East African market.The exhibition attracts exhibitors from more than 20 countries and visitors from all over East & Central Africa, thus giving exhibitors an excellent opportunity to explore several countries in one time.
Form 2012-05-20 to 2012-05-22
Address:Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam, Tanzania
The ITELEXPO 2012 - International Trade Expo on IT, Electronics & Telecom is the largest trade event held annually in Tanzania, the hub of the vast East African market.The exhibition attracts exhibitors from more than 19 countries and visitors from all over East & Central Africa, thus giving exhibitors an excellent opportunity to explore several countries in one time.
Form 2012-05-20 to 2012-05-22
Address:Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam, Tanzania
The 16th ITELEXPO Kenya International Trade Exhibition on IT, Electronics and Telecom will be held in October 2012. The event is all set to present over 10,000 products, equipment and machinery from over 30 countries. The number of exhibitors and visitors in 2012 is expected to rise by at least 20% since an aggressive campaign has been launched while celebrating the event's 16th birthday. Trade visitors from all over East & Central African countries are being invited directly and in collaboration with several regional trade bodies in Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda, Somalia, Mozambique & Congo.
Form 2012-10-06 to 2012-10-08
Address:Kenyatta International Conference Centre, Nairobi, Kenya
The 16th FOODAGRO Kenya International Trade Exhibition on Food, Hotel & Kitchen will be held in October 2012. The event is all set to present over 10,000 products, equipment and machinery from over 20 countries. The number of exhibitors and visitors in 2012 is expected to rise by at least 20% since an aggressive campaign has been launched while celebrating the event's 16th birthday. Trade visitors from all over East & Central African countries are being invited directly and in collaboration with several regional trade bodies in Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda, Somalia, Mozambique & Congo.
Form 2012-10-06 to 2012-10-08
Address:Kenyatta International Conference Centre, Nairobi, Kenya
The 16th FOODAGRO 2012 - International Trade Exhibition on Food, Hotel & Kitchen is the largest trade event held annually in Tanzania, the hub of the vast East African market.The exhibition attracts exhibitors from more than 30 countries and visitors from all over East & Central Africa, thus giving exhibitors an excellent opportunity to explore several countries in one time.
Form 2012-05-20 to 2012-05-22
Address:Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam, Tanzania
The 15th INDUSMACH 2012 - International Trade Exhibition on Industrial Products, Equipment & Machinery is the largest trade event held annually in Tanzania, the hub of the vast East African market.The exhibition attracts exhibitors from more than 20 countries and visitors from all over East & Central Africa, thus giving exhibitors an excellent opportunity to explore several countries in one time.
Form 2012-05-20 to 2012-05-22
Address:Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam, Tanzania
The 15th INDUSMACH KENYA 2012 International Trade Exhibition on Industrial Products, Equipment & Machinery will be held in May 2012. The event is all set to present over 10,000 products, equipment and machinery from over 20 countries. The number of exhibitors and visitors in 2012 is expected to rise by at least 20% since an aggressive campaign has been launched while celebrating the event's 15th birthday. Trade visitors from all over East & Central African countries are being invited directly and in collaboration with several regional trade bodies in Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda, Somalia, Mozambique & Congo.
Form 2012-05-05 to 2012-05-07
Address:Kenyatta International Conference Centre, Nairobi, Kenya
The Expo Madagascar 2012 -International Trade Exhibition to be held in May 2012 is all set to present over 10,000 products, equipment & machinery from over 20 countries.Trade visitors from all over South & Central African countries are being invited dirtectly and in collaboration with several regional trade bodies in Madagascar, South Africa, Mozambique & Zaire.
Form 2012-05-31 to 2012-06-03
Address:Centre Conference International, Ivato - Antananarivo, Madagascar
The 16th East Africa's International Trade Exhibition (EAITE) on Multisector Products, Eqpt. & Machinery is the largest trade event held annually in Tanzania, the hub of the vast East African market.The exhibition attracts exhibitors from more than 30 countries and visitors from all over East & Central Africa, thus giving exhibitors an excellent opportunity to explore several countries in one time.
Form 2012-05-20 to 2012-05-22
Address:Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam, Tanzania
total: 23   page: 1/3   1 2 3
Đăng nhập | đăng ký | Giới thiệu về Toocle | Thành viên FBG | trung tâm trợ giúp | dịch vụ khách hàng
Bản quyền © Toocle.com. Tất cả các quyền.
Tất cả các thông tin trên trang web này không đại diện cho hay chứng thực tính chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung, người sử dụng vui lòng tự đánh giá và chịu các rủi ro liên quan